Netwerkbijeenkomst: ‘De kracht van sport en bewegen voor het sociaal domein’

  • 08:30 uur
  • 12:15 uur
  • HANNN

De Vereniging van Groninger Gemeenten, de Vereniging Sport en Gemeenten, de GGD Groningen, Huis voor de Sport Groningen en Sportplein Groningen nodigen u van harte uit voor de wethouders- en netwerkbijeenkomst, genaamd: ‘De kracht van sport en bewegen voor het sociaal domein’.

Tijdens deze bijeenkomst staan de kansen en de ervaringen met sport en bewegen in het sociaal domein centraal. Veel gemeenten denken na over de kwaliteit en kosten van zorg en ondersteuning, over hoe initiatieven van inwoners hier bij zijn te betrekken en over hoe dergelijke initiatieven zijn te initiëren en te stimuleren. Tijdens deze bijeenkomst bespreken we heel specifiek de potentie van sport en bewegen, omdat vanuit de praktijk en vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend is dat sport en bewegen een positieve bijdrage kan leveren aan sociale problematiek.

Hiertoe breiden we de bijeenkomst uit met gemeenteambtenaren en overige stakeholders met ervaring vanuit de praktijk en onderzoek. Voorbeelden van de inzet van sport en bewegen in het sociaal domein passeren de revue. Daarbij kijken we uiteraard nadrukkelijk naar de ontwikkelingen in het sociaal domein en de zorg en we bezien hoe we in de provincie Groningen de rol van sport en bewegen in het sociaal domein verder kunnen ontwikkelen.

De bijeenkomst is op donderdag 9 juni 2016 van 8.30 – 12.15 uur in De Kruisweg in Marum.

Programma:
8.30 uur Ontvangst
9.00  uur Plenair programma met:

  • Gedeputeerde Fleur Gräper-Van Koolwijk geeft inzicht in de visie op het sport- en beweegbeleid van de provincie Groningen.
  • Hans de Graaf, wethouder van de gemeente Marum, maar ook bestuurslid VSG Noord en Sportplein Groningen  vertelt u over de kracht van sport en bewegen in het sociaal domein, waarbij  participatie en bewegen in de directe leefomgeving voor de kwetsbare doelgroep van belang is.
  • Yvonne Turenhout van CMO STAMM vertelt u over burgerparticipatie en burgerkracht, waarbij sport en bewegen een grote vertegenwoordiger is als het gaat om vrijwilligersinzet

10.15 uur  Korte pauze
10.30 uur  Verdieping op deelthema’s a.d.h.v. goede praktijkvoorbeelden – ronde 1
11.00 uur  Korte pauze
11.15 uur  Verdieping op deelthema’s a.d.h.v. goede praktijkvoorbeelden – ronde 2
11.45 uur  Speeddaten  en netwerken
12.15 uur  Einde van het programma

Meer informatie over het programmaonderdeel ‘Verdieping op deelthema’s en speeddaten’ vindt u in de bijlage. U kunt zich aanmelden voor de verschillende workshops.
De bijeenkomst wordt u deze keer gratis aangeboden door de partners, dus kom vooral!
Aanmelding voor deze netwerkbijeenkomst kan hier

Over Sportplein Groningen
Netwerkorganisatie Sportplein Groningen gelooft dat door samenwerking een meer optimale sport- en beweegcultuur is te realiseren in de provincie Groningen. Daarbij kan de kracht van sport en bewegen positief bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen op het gebied van gezondheid, leefbaarheid en duurzaamheid. 
Meer over Sportplein, klik hier.


Aandachtsgebieden

Healthy Ageing Network