Netwerkbijeenkomst '3xG: Geletterd > Gezondheidsvaardig> Gezond'

  • 13:30 uur
  • 17:30 uur
  • Haagse Hogeschool | Johanna Westerdijkplein 75 in Den Haag
  • HANNN

Dit is een gezamenlijke bijeenkomst van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden en de Alliantie gezondheid en geletterdheid.

Hoe ziet het programma eruit?

13:30 Inloop en registratie met koffie en thee  
14.00 Plenair programma in de Expositieruimte
15.00 Pauze
15.15 Interactieve sessies
             - Workshop ‘Taal voor het Leven maakt gezonder’
             - Workshop ‘Dataverzameling in (gezondheidszorg)onderzoek en praktijk: hoe exclusief zijn we?’
             - Thematafels
16.30 Plenaire terugkoppeling, gelegenheid tot uitwisselen goede voorbeelden en tips en netwerkborrel in de Expositieruimte

Interactieve sessies en thematafels

Workshop 'Taal voor het leven maakt gezonder': een interactieve workshop over taal voor het leven als oplossing voor laaggeletterdheid. Laat u inspireren en doe ideeën op over het verbeteren van de gezondheid van laaggeletterden in uw organisatie.

Workshop 'Dataverzameling in (gezondheidszorg)onderzoek en praktijk: hoe exclusief zijn we?' We slagen er vaak niet in om laaggeletterden of mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden te bereiken of bruikbare gegevens te verzamelen. Niet iedereen is bijvoorbeeld in staat om gebruik te maken van vragenlijsten. We bespreken waar laaggeletterden, onderzoekers en professionals binnen en buiten de gezondheidszorg tegenaan lopen en er komen diverse oplossingsrichtingen aan bod.  

Thematafels: tijdens deze sessies kunt u aan diverse thematafels met elkaar in gesprek gaan. De ideale manier om ervaringen uit te wisselen en te bekijken hoe u elkaar kunt versterken. U kunt één of meerdere tafels bezoeken. De thema's zijn o.a.: gezondheidsvaardigheden internationaal, e-Health, patiëntenervaringen en -participatie (werkgroep Alliantie Gezondheidsvaardigheden) en opleiding en onderwijs (werkgroep Alliantie Gezondheidsvaardigheden).

Meer weten?

Wilt u meer weten over deze netwerkbijeenkomst of u aanmelden?
Kijk dan hier voor meer informatie.

Aandachtsgebieden

Healthy Ageing Network