MKB Netwerkbijeenkomst - Personalized & Customized Health

  • 15:00 uur
  • 18:30 uur
  • Van Swinderenhuys, Groningen
  • Life Cooperative

Ondernemers en starters spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van innovaties op het gebied van (persoonsgerichte) zorg en gezondheid, bijvoorbeeld de ontwikkeling van producten en diensten op gebied van Ehealth, wearables of zelfmanagement.

Om ondernemers en start ups te helpen hun weg te vinden in de gezondheidssector en/of hun innovaties te versnellen, wordt op initiatief van de regiegroep Regiegroep Personalized and Customized Health  in samenwerking met het Healthy Ageing Network Northern Netherlands, de Life Cooperative en Health Holland op donderdagmiddag 14 juni een netwerkbijeenkomst georganiseerd in Groningen.

Tijdens deze bijeenkomst kunnen ondernemers en start ups kennismaken met de verschillende (EFRO) proeftuinen en portals[1] die al van start zijn gegaan of nog in ontwikkeling zijn zoals Move2Innovate, I- Initiate, D-Health, Newborn en de Pharma Portal.  Een proeftuin is een laagdrempelige ‘real life-omgeving’ waar MKB’ers innovaties kunnen testen; Een infrastructuur die innovaties faciliteert. Deelnemers krijgen meer te horen over wat deze initiatieven kunnen betekenen in de ontwikkeling en in de markt zetten van hun producten en diensten.

Health Holland zal de bijeenkomst aftrappen en schetsen waar de trends, uitdagingen en mogelijkheden liggen ten aanzien van ondernemerschap in de gezondheidssector. Vervolgens zullen de proeftuinen, portals en themagroepen van Personalized and Customized Health zich kort presenteren waarna er in een aantal deelsessies nader kennis gemaakt kan worden en gezamenlijk vorm en inhoud kan worden  gegeven aan nieuwe ideeën. De middag wordt afgesloten met een netwerkborrel. 

U kunt zich aanmelden via: https://www.eventbrite.nl/e/registratie-mkb-netwerkbijeenkomstpersonalized-customized-health-45306108791

Voor meer informatie over de bijeenkomst en deelname kunt u contact opnemen met Sander Hartman: sander.hartman@hannn.eu    

[1] Wat is een EFRO Proeftuin?              
Een proeftuin biedt faciliteiten waarmee MKB middels bijv. proefopstellingen testen kan uitvoeren in een real-life omgeving of mogelijkheden biedt om diensten te testen. De SNN Call ‘OP EFRO Proeftuinen’ faciliteert innovatieclusters in het (verder) ontwikkelen van proeftuinen rond maatschappelijke uitdagingen.

Meer informatie over de initiatieven

Proeftuin Move2Innovate
De markt, voor producten die (verantwoord en gezond) bewegen mogelijk maken en/ of bevorderen, is omvangrijk en groeit sterk. Het gaat om bijvoorbeeld orthopedische instrumenten (zolen), 3D-geprinte ledematen, Virtual Reality games ter bevordering van revalidatie en (sport)voeding. Denk aan protheses en ondersteunende materialen (schoeisel, etc.). Wat deze producten kenmerkt, is doorgaans een lange time-to-market, onder andere door vereiste validatietrajecten. Verder zien we dat claims over gezondheidswinst dikwijls ontbreken en/of onvoldoende (medisch wetenschappelijk) onderbouwd zijn. Move2Innovate wordt een proeftuin waarin bedrijven hun nieuwe producten op het snijvlak van gezondheid en bewegen sneller kunnen testen en valideren zodat het innovatie traject sneller kan worden doorlopen en de lancering van het nieuwe product (met medisch gevalideerde data) wordt versnelt of versterkt.

Proeftuin I-initiate
Medische beeldvorming is een verzamelnaam voor allerlei manieren om beelden te maken van het inwendige van de mens. Deze beeldvormingstechnieken zorgen voor snellere en effectievere diagnoses en behandelingen. Aangezien dit nog een jong veld is, is de innovatiebehoefte enorm, nota bene op het gebied van hardware ontwikkeling (robotarmen, MRI spoelen etc.), software ontwikkeling (verbeteren van visualisatie, analyse en methodiek) en het vergroten van toepassingsgebieden (om de werkzaamheid van een product te onderbouwen): drie gebieden waarin het MKB in Noord Nederland groeiende is. Tot op heden echter heeft het regionale MKB nauwelijks tot geen toegang tot deze kostbare apparatuur, die voorbehouden is aan de patiëntenzorg en aan wetenschappelijk onderzoek. Hierdoor heeft het MKB geen adequate testomgeving en onvoldoende raakvlak met de vraag vanuit de markt om te kunnen innoveren. De proeftuin i-INITIATE speelt in op deze marktbehoefte door laagdrempelige toegang te bieden tot een hoogwaardige imaging faciliteit waar bedrijvigheid, kennis en internationale contacten samen komen om versnelt te innoveren ten behoeve van gezondheid, demografie en welzijn.

Onderwijs en zorgtechnologie
De zorgvraag van mensen verandert. Mensen blijven steeds langer thuis wonen. Zorg gaat steeds minder over zorgen voor de cliënt en steeds meer over het zorgen dat de persoon met de zorgvraag zelf de regie houdt. Veel mensen gebruiken technologie in hun dagelijks levens, het gebruiken van sociale media en online boodschappen doen wordt steeds normaler. Technologie wordt ook steeds meer ingezet in de zorg. Er zijn van allerlei initiatieven gaande op het gebied van zorgtechnologie, zowel binnen zorg- en welzijnsinstellingen als in het onderwijs. Vanuit de regieroep Personalized and Customized Health zijn we bezig met vraagstukken rondom (her)scholing en arbeidsmarkt. Werkgeversverband ZorgpleinNoord is de trekker hiervan en organiseert onder andere themabijeenkomsten voor zorgprofessionals over zorgtechnologie samen met ZorgThuis, onderdeel van het Noorderpoort. Deze twee partijen gaan graag met ondernemers in gesprek om kennis te delen en samen oplossingen te verkennen voor de aansluiting van zorginstellingen en onderwijs op de snel veranderende praktijk.

 

Proeftuin dHealth

dHealth Lab bouwt aan een proeftuin voor innovatieve digital health producten die in gevorderd stadium van ontwikkeling zijn. dHealth Lab wil deze innovaties optimaal laten aansluiten op de marktvraag en daarmee duurzame oplossingen ondersteunen die impact maken op gezondheid. We ontwikkelen een online omgeving waarin kennis, ontwikkeltools en test- en validatieomgevingen beschikbaar worden gesteld en waar toegang kan worden verkregen tot expertise. Lees meer...

Proeftuin Newborn

In de proeftuin Newborn werkt een coöperatie van 21 Noordelijke MKB bedrijven samen met het UMCG, het project Lifelines en Philips. De proeftuin Newborn creëert een testomgeving voor apparaten en producten die bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van moeders en hun kinderen. Lees meer...

Pharma Portal

Heeft u een idee voor de ontwikkeling van een nieuw geneesmiddel, verbetering van of toepassing van bestaande geneesmiddelen of een idee voor een diagnostische test? De Pharma Portal is een faciliteit die u helpt een idee tot een goed plan te maken dat voldoet aan de kwaliteitsnormen van de industrie. Een door de Pharma Portal Board goedgekeurd plan is rijp voor financiering door een vroege fase investeringsfonds.

MedTech Portal

Op het gebied van Medische Technologie, heeft Noord-Nederland meer in huis dan bekend is en meer potentie dan wordt benut. Om de kansen die er liggen optimaal te benutten wordt er op initiatief van een aantal belangrijke ondernemers in de sector (vanuit de Life Coöperatie) een faciliteit opgezet, de MedTech Portal. Binnen deze infrastructuur worden de verschillende belangrijke expertises aangeboden aan start-ups uit instellingen en bedrijven, waarmee op professionele wijze de onderzoek en ontwikkeling professioneel wordt ondersteund bij het schrijven van een plan dat voldoet aan industriële standaarden en breed draagvlak kent, richting het aantrekken van significante investeringen. Deze nieuwe ‘pijplijn van expertise’ heeft als doel om de MedTech sector in Noord-Nederland significant te versterken en de zichtbaarheid van aanwezige expertise en nieuwe ideeën te vergroten.

Aandachtsgebieden

Life Cooperative