Regiotafel Anders Oud 2030 Groningen / Midsummer Event Groninger Huis en aansluitend Masterclass Privacy

 • 11:30 uur
 • 18:00 uur
 • Het Groninger Huis, Kerkstraat 42-B, 9636 AC Zuidbroek
 • HANNN
 • Zorg Innovatie Forum
 • AndersOud 2030

Midsummer Event Groninger Huis / regiotafel Anders Oud 2030 Groningen
11:30 – 14:30

Langer zelfstandig thuis wonen met sensortechnologie: hoe brengen we vraag en aanbod in de regio (beter) bij elkaar? Welke knelpunten zien we en welke oplossingen zijn er? De bijeenkomst wordt begeleid door Karin Kalverboer.
Welkom door Harry Martens van het Groninger Huis.

 1. Introductie op het onderwerp en toelichting op het project personalized and customized healthIngrid Prikken, Healthy Ageing Network Northern Netherlands
 2. De veranderingen in de zorg en de rol die technologie hierin kan spelen - Trees Flapper, Noorderpoort
 3. Wat zijn de eerste ervaringen van ouderen met de proefwoningen met sensortechnologie van het Groninger Huis? – Harry Martens, Het Groninger Huis
 4. Samen met studenten zorgtechnologie van het Noorderpoort zal op bovengenoemde ervaringen worden gereflecteerd. Wat gaan al goed, en wat kan beter?
 5. Afsluiting en afspraken

Masterclass Privacy
15:00 – 18:00

Op 25 mei is de nieuwe Europese privacywetgeving ingegaan.
Wat houdt dit precies in, hoe borg je dit in de organisatie, waar moet rekening mee worden gehouden in beleidsvoering en wat zijn daarnaast de praktische knelpunten? En hoe kan de methodiek van de privacy impactanalyse helpen om op een goede manier de privacy te borgen?

 1. Introductie op de AVG: Wat is het precies en waarom is het ingevoerd?  Door Esther Hoorn hoofddocent RuG juridische faculteit
 2. Hoe borg je privacy in de organisatie?  - Wim Meiniger, Lentis
 3. Hoe kan de methodiek privacy by design gebruikt worden om in vroeg stadium privacyvraagstukken al in beeld te brengen? – Studenten Rijksuniversiteit Groningen onder begeleiding van Esther Hoorn
 4. Aan de hand van drie e-health casussen wordt ingegaan op privacyvraagstukken uit de praktijk:
  1. Beeldbellen – Francis Kroese, Lentis
  2. Sensortechnologie in de thuissituatie – Harry Martens, Het Groninger Huis
  3. Inzet van apps – door Studenten juridische faculteit Rijksuniversiteit Groningen onder begeleiding van Esther Hoorn
 5. Reflectie door studenten vanuit de privacy impact analyse
 6. Conclusies


Aanmelden:
Voor aanmelden en vragen kunt u terecht bij Nanuschka Csonka van het Zorg Innovatie Forum, via 050-800 32 45 en info@zorginnovatieforum.nl  
Graag bij aanmelden aangeven of u beide of één van de programmaonderdelen (welke?) wilt bijwonen. Aanmelden kan tot en met 22 juni 2018.

Kosten
:
Voor netwerkpartners van Zorg Innovatie Forum en Anders Oud 2030 is deelname aan de bijeenkomst gratis. Voor andere geïnteresseerden wordt €50,- (excl. btw) in rekening gebracht voor één onderdeel; of €75,- (excl. btw) voor de volledige bijeenkomst (beide onderdelen).

Bij afmelding na 22 juni zijn wij genoodzaakt €15,= (excl. btw) in rekening te brengen voor reeds gemaakte kosten.
Bij afmelding na 26 juni en bij no show zullen wij met het oog op de organisatie en de gemaakte afspraken m.b.t. catering het volledige bedrag in rekening moeten brengen.