Medische technologie, revalidatie en ouderenzorg in China. Succesvol verkopen. – 7 april 2016 – WTC Business Academy

  • WTC Leeuwarden
  • HANNN

China is met een marktgrootte van 36 miljard Euro inmiddels de tweede markt ter wereld op het gebied van medische technologie, en zal snel de V.S. in gaan halen. Door de toenemende zorgbehoefte en stijgende inkomens worden nieuwe ziekenhuizen in recordtempo uit de grond gestampt en bestaande faciliteiten gemoderniseerd. Grote vervuilingsproblemen en daaraan gekoppelde ziekten zorgen voor veel patiënten met langdurige zorgbehoeften. Tot 2020 wordt verwacht dat de markt nog eens met ruim 20% per jaar zal groeien.

Doordat de bevolking sterk vergrijst en kinderen minder vaak bij hun (groot)ouders blijven wonen komen er meer en meer hulpbehoevende ouderen in China. Tot 2030 komen er in China ruim 120 miljoen 65 plussers bij, ruim een verdubbeling t.o.v. 2010. Tot 2050 worden er nog eens 110 miljoen extra verwacht. Hogere eisen met betrekking tot de kwaliteit van zorg zorgen maken dat ook hier grote kansen liggen voor westerse producenten van hulpmiddelen in deze markt, die verwacht wordt met ruim 25% per jaar te groeien.

Dit programma wordt inhoudelijk met experts van Launchfactory 88 neergezet en wordt ondersteund door Healty Ageing Network Northern Netherlands (HANNN)  en FME.
Zie voor het programma, aanmelden en achtergrond informatie: http://www.wtcbusinessacademy.com/medische-technologie-in-china

 

Doelstellingen
• Kennisverwerving over recente ontwikkelingen en kansen en uitdagingen in de Chinese
markt voor medische technologie, ouderenzorg en revalidatietechniek;
• Inzicht bieden in het zakendoen in de praktijk; do’s & don’ts, strategiebepaling,
verkoopkanalen, certificering, IP bescherming, marketing en PR, productaanpassing,
opzetten eigen vestiging;
• Het omzetten van het geleerde in een concrete strategie voor China.

Wat neemt u mee naar huis
• Een actueel marktoverzicht van de Chinese markt voor medische technologie
• Waar op te letten bij zakendoen in China
• Kansen en uitdagingen in de markt
• Hoe bepaal ik de juiste strategie en productaanbod voor China
• Geschikte distributeurs vinden
• Het effectief managen van verkoopkanalen
• Eigen personeel in China
• IP bescherming
• CFDA en CCC certificering
• Marketing & PR
• Productaanpassing en lokale productie

Doelgroep
Deze course is bedoeld voor CEO’s, export managers, sales managers en ander
verkoopgericht personeel van bedrijven die actief zijn of willen zijn in de Chinese markt voor
medische hulpmiddelen.
Deze course wordt gegeven door een team van 5 experts - Gijs de Bruin, Jan Booij, Thijs Teeling, Jurjen Groot en Martin de Bruin.
Deskundigen in hun vak en ervaren docenten waarbij het karakter van de course voortdurend dialoog is. Bij dit programma onder het tabje sprekers kunt u lezen over hun
expertise en achtergrond. Volg de link: www.wtcbusinessacademy.com/medische-technologie-in-china 

Matchmaking met bedrijven
Via de WTC Matchmaking Tool kunnen wij u in contact brengen met potentiële Chinese
partners in het wereldwijde WTC netwerk. Het WTC Noord-Nederland stelt de WTC
Matchmaking Tool kosteloos ter beschikking voor deelnemers van de course. De algemene
voorwaarden vindt u op onze website: www.wtcleeuwarden.nl onder Matchmaking.

Dagindeling 7 april 2016
09:00 Introductie zakendoen in China
09:30 Groep 1 – Revalidatie- en ouderenzorg

Groep 2 – Medische technologie
10:15 Pauze
10:30 Hoe bepaal ik mijn strategie in China
11:15 Juridische zaken & IP
12:00 Belastingen, import/export en repatriëring van winst
12:15 Lunch
13:15 Marketing & PR
13:45 Groep 1 – Opzetten en managen distributie en verkoop

Groep 2 – CFDA en CCC certificering
14:45 Pauze
15:00 Groep 1 – CFDA en CCC certificering

Groep 2 – Opzetten en managen distributie en verkoop
16:00 Productie en aanpassing
16:45 Case study verkoop en productie in China
17:00 Samenvatting, slotdiscussie en vragen
17:30 Netwerkborrel

Inschrijven
Inschrijven kan via www.wtcbusinessacademy.com/medische-technologie-in-china 
Prijs voor BC WTC leden € 350 p.p.. Prijs voor niet-leden € 395 p.p. (prijs incl. catering). Dit programma is met Launch
Factory 88 samengesteld en wordt ondersteund door Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN) en FME.

Leden van FME en HANNN krijgen € 25,- korting per ingeschreven deelnemer. Bij aanmelden kunt u op het registratieformulier in het veld opmerkingen aangeven dat u bent aangesloten bij het FME of HANNN.

Aandachtsgebieden

Healthy Ageing Network