Masterclass 'Maak er werk van - Groningen werk(t)'

 • 16:00 uur
 • 19:00 uur
 • Groningen - exacte locatie wordt nog bekend gemaakt
 • HANNN
 • Zorg Innovatie Forum

We maken ons, ondanks de aantrekkende economie, zorgen over participatie van mensen met een beperking en/of statushouders die niet of heel moeilijk de aansluiting de arbeidsmarkt vinden. Zij hebben talenten, maar de perspectieven zijn veranderd. Er is steeds meer vraag naar mensen die HBO of WO zijn opgeleid, maar voor mensen met een lager opleidingsniveau of mensen die als gevolg van ziekte, beperking of vluchtelingenstatus de aansluiting zoeken, blijken de mogelijkheden minder rooskleurig. Ondanks dat zien we mogelijkheden door vooral anders naar werk en werkpers­pectieven te kijken en daarbij creatieve verbindingen te leggen. Een aantal mensen doet dit al.

Voor deze masterclass hebben we een viertal ondernemende inwoners uit Groningen gevraagd de initiatieven waar zij actief bij betrokken zijn, te belichten. Het gaat om nieuw perspectief op werk voor mensen met een beperking. Doel is kennis, nieuwe inzichten en ervaringen te delen en elkaar te inspireren om nieuwe, concrete perspectieven te ontwikkelen of op andere wijze te ondersteunen, voor mensen die nu nog de aansluiting missen. Participatie, ertoe doen, kan vele vormen hebben; het draagt ertoe bij dat mensen erbij horen en gezien en gewaardeerd worden, waardoor dat wat ze niet of minder goed kunnen eigenlijk niet meer telt.

Programma: Groningen Werk(t)
Het programma wordt begeleid door Karin Kalverboer, directeur van het ZIF en Piet Geert Nicolay, medewerker van Cosis en lector aan de Stenden Hogeschool voor het lectoraat Sociale Weerbaarheid van mensen met een verstandelijke beperking.

Het is een interactief programma, met inleidende sprekers en discussie over hoe nieuwe werk­gelegen­heidsperspectieven te realiseren voor mensen met een beperking. Het gaat over kansen maar we gaan de barrières die moeten worden beslecht niet uit de weg.

Gastsprekers:

 • Drewes Wildeman, sociaal ondernemer - Betrokken bij het initiatief “De Camping” en “Door Mensen Hier Voor Mensen Daar” Hij wil samen met NGO’s hulpgoederen ook in Groningen laten maken door mensen met een beperking en/of vluchtelingenstatus
 • Anne Hilderink van het burgerinitiatief SintJan Klooster&buren - Inwoners van Kloosterburen kunnen op een heel natuurlijke manier meedoen aan allerlei activiteiten die het dorp ook leefbaar houden. Duurzaamheid is een rode draad. Iedereen mag meedoen; dat geldt voor ouderen, mensen met een verstandelijke beperking, kunstenaars en ander inwoners.
 • Fred de Raden, directeur van de vereniging van eigenaren van een bewonersflat en initiatiefnemer van TuinGeluk - Hij ontdekte dat heel veel wensen van de eigenaar-bewoners van een flatgebouw, mits je er oog voor hebt, mooie aanknopingspunten en mogelijkheden bieden voor mensen met een beperking. Dat geldt voor zinvolle dagbesteding maar ook betaald werk.
 • Arnoud Hoogsteen werkt als beleidsadviseur Lokaal Beleid regio Noord- en Oost-Nederland bij de FNV en was betrokken bij het recente SER-advies: Het werkend alternatief voor Noord-Nederland.
 • Jan Potkamp, gemeente Groningen, voorzitter Inkoopplatform Groningen,  over de rol die inkoopbeleid kan vervullen bij het bevorderen van sociaal ondernemen en SROI
 • Marlieke de Jonge, Lentis


Opgave: Graag voor 31 maart bij: Nanuschka Csonka-de Wolf - info@zorginnovatieforum.nl
Kosten:  Deelname kost € 75,- (excl. btw); voor een tweede persoon of meer van een organisatie kost deelname € 50,- (excl. btw). Gratis deelname geldt voor de stakeholders van het ZIF, ervaringsdeskundigen, leden van burgerinitiatieven en cliënten.