Masterclass In de war

  • 10:00 uur
  • 14:00 uur
  • Gemeentehuis Emmen, Raadhuisplein 1, Emmen
  • Zorg Innovatie Forum

De inschrijving voor deze masterclass is gesloten vanwege het grote aantal aanmeldingen. U kunt zich nog wel aanmelden voor de wachtlijst, maar dat geeft geen garantie op deelname.
 

Het aantal mensen met verward gedrag neemt toe sinds de bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg. In 2015 was er een stijging te zien van het aantal meldingen bij de politie met 65 %. Ook woningcorporaties constateren een stijging van verward gedrag. In 2015 kregen zij 18.000 meldingen binnen over huurders met verward gedrag.

Het ministerie van VWS heeft een aanjaagteam verwarde personen ingesteld. Dit team heeft in december 2016 hun eindrapport gepresenteerd.


De eerste observaties leren dat de mensen om wie het draait, de mensen met verward gedrag, nog te weinig betrokken worden bij het opstellen van een persoonsgerichte aanpak” en “een sluitende aanpak is alleen mogelijk als er gewerkt wordt aan alle negen bouwstenen (waaronder preventie en levensstructuur, vroegsignalering, passend vervoer e.d.) in onder­linge samenhang. En als er een persoonsgerichte en domeinoverstijgende aanpak plaats vindt”.

Aangetekend moet worden dat in het rapport veelal uitgegaan wordt van mensen met GGZ problematiek. In de praktijk blijkt echter dat personen met verward gedrag lang niet altijd een psychiatrische aandoening hebben. Het gaat ook om mensen met een licht-verstandelijke beperking, mensen met verslavingsproblematiek, ouderdomsproblematiek e.d.

Het Zorg Innovatie Forum organiseert samen met Cosis en Bureau WoonTalent een masterclass over de 9 bouwstenen van de voorgestelde aanpak.

Het programma kunt u hier downloaden.

Genodigden: bestuurders gemeenten, welzijn, vrijwilligersorganisaties en zorginstellingen, huisartsen, beleidsmakers van gemeenten, politie, ervaringsdeskundigen, cliëntorganisaties, woningcorporaties, professionals in het sociaal domein uit de 3 noordelijke provincies en stakeholders Zorg Innovatie Forum.

Kosten: Voor stakeholders van het Zorg Innovatie Forum is deelname kosteloos. Overige deelnemers betalen €75,= (excl. btw) per persoon. Een tweede persoon van dezelfde organisatie betaalt €50,= (excl. btw).Voor vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en vertegenwoordigers vanuit cliëntorganisaties is deelname gratis.

Aanmelden is helaas niet meer mogelijk. Voor opname op de wachtlijst kunt u mailen naar info@zorginnovatieforum.nl 

 

Aandachtsgebieden

Zorg Innovatie Forum