KICK OFF - Week van de Jonge Mantelzorger

  • 09:30 uur
  • 12:00 uur
  • Vmbo-school Sprengeloo, Sprengenweg 81, 7314 PH Apeldoorn (ingang Prinses Beatrixlaan)
  • Zorg Innovatie Forum

WAT MOET DE OVERHEID WETEN OVER JONGE MANTELZORG?!

De Week van de Jonge Mantelzorger is sinds 2019 opgenomen op de landelijke issue kalender en wordt georganiseerd om maatschappelijke aandacht en waardering te vragen voor jonge mantelzorgers. Dit zijn kinderen en jongeren in de leeftijdsgroep van 6 t/m 25 jaar die opgroeien met de zorg voor en om een familielid dat langdurig ziek is, een beperking heeft of verslaafd is.

Eén op de vier kinderen groeit op met een zorgsituatie. Deze kinderen en jongeren hebben taken en zorgen die niet passen bij hun leeftijd. Ze maken zich vaak zorgen over de situatie en het verloop ervan, vervullen doorgaans meer dan hun leeftijdsgenoten huishoudelijke taken, zorgen voor een broertje of zusje, passen op het hulpbehoevende familielid of bieden emotionele steun. Deze groep jongeren ervaart een gebrek aan maatschappelijke aandacht en (h)erkenning.

Doel van de Week van de Jonge Mantelzorger is zichtbaarheid en (h)erkenning voor de jonge mantelzorger. Landelijke awareness genereren onder de doelgroep! Bij de jonge mantelzorger zelf, maar ook bij de naaste omgeving en professionals werkzaam in welzijn, jeugdwerk, onderwijs en zorg.

Kick Off op maandag 3 juni 2019
We trappen deze landelijke campagneweek af op maandag 3 juni 2019. Bij deze willen we u van harte uitnodigen voor een inspirerende Kick Off meeting. Hierbij komen vooral de jonge mantelzorgers zelf aan het woord die hun ervaringen delen en hun wensen aan Staatssecretaris Blokhuis bekend maken. Wie kan er nou beter aangeven wat jonge mantelzorgers nodig hebben, dan jonge mantelzorgers zelf?

Meer informatie over het programma en aanmelden? Download de hele uitnodiging hier.

Aandachtsgebieden

Zorg Innovatie Forum