IRAN Business Course – WTC Business Academy

  • HANNN

Iran, een voor velen mysterieus land.
Aan de ene kant streng islamitisch met een religieuze en staatsrechtelijke ‘Supreme Leader’ en een sterk centraal geleide economie. Aan de andere kant een land met een relatief grote middenklasse, een doorsnee zakenklimaat en waar bijna alles lijkt te kunnen.

Met de opheffing van de economische sancties, een paar dagen geleden, is de weg vrij voor het internationale zakenleven om grote kansen te benutten, want met een bevolking van maar liefst 80 miljoen inwoners wordt Iran niet voor niets getypeerd als “the last untapped consumer market in the world”.

Maar hoe groot zijn die kansen in werkelijkheid, waar liggen ze en hoe kunnen deze door het Nederlandse bedrijfsleven optimaal worden benut? Dat is de inzet van een Iran workshop met daarin naast de bevestiging dat het Nederlandse bedrijfsleven goed is gepositioneerd om te kunnen profiteren, tegelijkertijd de constatering dat zakendoen in Iran vooral ook een zaak is van de lange adem.

Deze Iran business course verschaft deelnemers meer inzicht in:
§  De rijke cultuurgeschiedenis van het voormalige Perzië
§  Huidige levensstijl en gewoonten van Iraniërs
§  De Iraanse zakencultuur: do’s and don’ts in business
§  Regelgeving
§  Marktentree-strategieën

Het dagvullend programma (10:30-18:00 uur) geeft de nodige ruimte voor netwerk momenten en een “Info plein” biedt de ondernemers de kans om met organisaties kennis te maken die diensten op Iran uitvoeren.

Klik hier voor meer informatie, aanmelden, nieuws en de documentaire ‘Onze man in Teheran’.
http://www.wtcbusinessacademy.com/zaken-doen-in-iran

Aandachtsgebieden

Healthy Ageing Network