Ik zie, ik zie wat jij niet ziet: verschillende perspectieven op TOS en ASS

  • 09:15 uur
  • 16:25 uur
  • Congrescentrum De Werelt in Lunteren
  • Zorg Innovatie Forum

Landelijke Kennisdag TOS en ASS

Een taalontwikkelingsstoornis (TOS) komt bij ongeveer 5% van de kinderen voor. Bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) wordt taal in de hersenen minder goed verwerkt, waardoor ze bijvoorbeeld moeite hebben met het onthouden en leren van woorden en zinnen. Omdat de taalprofielen van kinderen met TOS er vaak verschillend uitzien, is de stoornis moeilijk te herkennen.
Een TOS kan samengaan met andere ontwikkelingsstoornissen, zoals een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Ook kinderen met autisme verwerken informatie anders. Ze geven vaak een andere betekenis aan informatie, waardoor zij hun omgeving onvoldoende begrijpen.


Voor zowel kinderen met een TOS en kinderen met autisme is communiceren niet vanzelfsprekend. Tijdens deze kennisdag gaan we dieper in op de signalen, de overeenkomsten en verschillen tussen TOS en ASS. Daarnaast komen actuele ontwikkelingen en handvatten voor onderwijs en behandeling in de verschillende lezingen, workshops en masterclasses aan de orde.

Voor wie
Het symposium is bedoeld voor zowel direct als indirect betrokkenen: ervaringsdeskundigen, partners uit het regulier onderwijs, zorgprofessionals, bestuurders van non-profit organisaties, beleidsmakers van de (lokale) overheid en belangstellenden uit het bedrijfsleven.

Algemene informatie
Aanmelden:
U kunt zich tot uiterlijk 3 februari 2017 digitaal aanmelden.
Kosten: €140,-
Accreditatie: Accreditatie wordt aangevraagd bij ABAN, NIP/NVO en ADAB

Over Kentalis
Kentalis is er voor mensen die een taalontwikkelingsstoornis hebben of slechthorend, doof of doofblind zijn, ook als zij meerdere beperkingen hebben. Wij willen dat iedereen kan meedoen. Daarom bieden we onderzoek, zorg en onderwijs op maat​, dicht bij huis en op locaties door heel Nederland. Ook werken we samen met zorg- en onderwijsprofessionals in het binnen- en buitenland. Samen komen we verder.

Aandachtsgebieden

Zorg Innovatie Forum