Het Friese subsidielandschap: hoe maakt u er optimaal gebruik van?

  • NHL Hogeschool, Rengerslaan 10, Leeuwarden
  • HANNN

Als innovatieve ondernemer in Fryslân kunt u profiteren van verschillende subsidieprogramma’s. Maar welke regeling is er nu voor ú? De NHL Hogeschool organiseert samen met de provincie Fryslân en HANNN deze bijeenkomst over Subsidies. Na het succes van vorig jaar, maken wij u ook dit jaar graag wegwijs met tips en tricks. Na afloop is er ook volop gelegenheid om uw projectidee te bespreken met onze experts.

Uiteraard is deze bijeenkomst toegankelijk voor partijen uit heel Noord-Nederland. 

Graag nodigen wij u van harte uit voor de informatiebijeenkomst “Het Friese subsidielandschap: hoe maakt u er optimaal gebruik van?” op woensdagmiddag 18 mei aanstaande bij de NHL Hogeschool

Vanaf 13.15 uur bieden wij u een gevarieerd aanbod aan informatie. U heeft de mogelijkheid twee workshops bij te wonen uit de volgende drie opties:

- een INTERREG workshop
- een workshop met alle SNN regelingen ( MIT, VIA en KEI komen hier gezamenlijk aan bod)
- een workshop over het DOEfonds

In de workshops krijgt u concrete informatie over de laatste stand van zaken en mogelijkheden. Uiteraard is er ook alle ruimte om te netwerken. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor één van de subsidieregelingen? Meld u dan nu aan!

Programma
13.15 – 13.45 uur   Inloop 
13.45 – 14.00 uur   Opening: Willem Smink, voorzitter College van Bestuur, NHL Hogeschool
14.00 – 14.40 uur   Key note speaker: Het ondernemersklimaat in Fryslân, Jan Dirk Bijker - Coolminds

14.45 – 15.30 uur   1ste ronde workshops
                                   Keuze uit de volgende 3 mogelijkheden:
                                   - INTERREG (VA, VB en Europe)
                                   - Alle SNN regelingen (MIT, KEI en VIA)
                                   - DOEfonds 

15.40 – 16.30 uur   2de ronde workshops: idem
16.30 – 16.40 uur   Centrale afsluiting door gedeputeerde Sander de Rouwe 
16.40 – 17.30 uur   Borrel en gelegenheid tot netwerken

Locatie, parkeren en contact
NHL Hogeschool, Rengerslaan 10, Leeuwarden. Na afloop ontvangt u een uitrijkaart. Mocht u meer willen weten over de bijeenkomst neem dan contact op met Edwin Elferink (e.elferink@nhl.nl ; 06 81411748), Judith Swart Ranshuysen (a.j.swartranshuysen@fryslan.nl ; 058  292 5502) of Ivana Martinovic (Ivana.Martinovic@hannn.eu ; 050 211 1907).

De deelname aan de bijeenkomst is gratis maar niet vrijblijvend. Wanneer u zich afmeldt na donderdag 12 mei zijn wij helaas genoodzaakt om de cateringskosten à 10 euro in rekening te brengen (een vervanger is ook welkom).
 
Graag tot ziens op 18 mei!
Judith Swart Ranshuysen                  Daan Bultje                          Edwin Elferink
Provincie Fryslân                                  HANNN                                  NHL Hogeschool 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


INTERREG (VA, VB en Europe) 
Met INTERREG VA middelen zullen Nederlands-Duitse projecten worden ondersteund, die de innovatie- en concurrentiekracht van de grensregio verhogen en de barrièrewerking van de grens op allerlei manieren verminderen. Het MKB – als motor van de economie in de grensregio – staat daarbij centraal. Onder andere zullen kennisvalorisatie en productontwikkeling in een Nederlands-Duitse context worden vormgegeven. Meer informatie INTERREG VA

INTERREG VB is een transnationaal programma. Het is gericht op deelname van partijen uit de kustregio’s van 7 landen rond de Noordzee. Meer informatie over INTERREG VB

INTERREG EUROPA ondersteunt interregionale samenwerking door heel Europa. Het gaat om alle 28 lidstaten van de Europese Unie, plus Zwitserland en Noorwegen. De regeling richt zich op beleidsinstrumenten voor regionale ontwikkeling, met name de Structuurfondsprogramma's. Meer informatie over INTERREG EUROPA

MIT-regeling (Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren)
De nieuwe MIT-regeling heeft als doel innovatie bij het midden- en kleinbedrijf in Noord-Nederland te stimuleren, door het subsidiëren van:
 Innovatie- adviesgesprekken
 Haalbaarheidsprojecten
Meer informatie over de MIT-regeling

KEI (Kennisontwikkeling en innovatieregeling) 
De KEI-regeling heeft als doel kennisontwikkeling, op het gebied van technologische innovatie, organisatie-innovatie of marktinnovatie bij het midden- en kleinbedrijf in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen, te stimuleren. Meer informatie over de KEI-regeling  

VIA (Versneller Innovatieve Ambities)
De VIA-subsidieregeling stimuleert innovatie en economische ontwikkeling in het MKB en richt zich op onderzoek- en ontwikkelingsprojecten. Binnen de VIA is een apart budget voor projecten die een bijdrage leveren aan CO2-reductie.Meer informatie over de VIA- regeling

DOEfonds
Het Doefonds Fryslân is bedoeld voor ondersteunen innovatieve investeringen van het Friese MKB door verstrekken risicodragende financiering in de vorm van (achtergestelde) leningen en/of aandelenkapitaal (in combinatie met andere financiers zoals banken). Meer informatie over het Doefonds.

 

Aandachtsgebieden

Healthy Ageing Network