"Help! Ik word overvallen!" Voorbereiden op en omgaan met incidenten in het buitenland - WTC Bussiness Acedemy

  • World Trade Center Leeuwarden (Heliconweg 52, Leeuwarden)
  • HANNN

Nederlandse bedrijven hebben een wereldwijde ambitie en sturen hiervoor hun werknemers in toenemende regelmaat naar het buitenland. Dit brengt naast grote kansen ook uitdagingen met zich mee. Door de toenemende exposure van deze bedrijven is het waarschijnlijk dat men te maken gaat krijgen met incidenten in het buitenland. De wijze waarop de individu en het bedrijf hierop reageert bepaalt in sterke mate de impact van een dergelijk incident.

De doelstellingen van deze training:

  • De zakelijke reizigers weerbaar, veiligheidsbewust en goed voorbereid op reis te laten gaan;
  • Inzage krijgen in de internationale dynamiek waarbinnen men opereert;
  • De mogelijke gevolgen van incidenten voor de organisatie kenbaar maken;
  • Aantonen hoe gehandeld kan worden met voornoemde gevolgen.

Wat neemt u mee naar huis als u heeft deelgenomen aan deze dag:

  • Uw zakenreizen worden effectiever en veiliger;
  • De kans fat u betrokken raakt bij ingrijpende incidenten wordt significant verkleind;
  • De eerste stappen worden gezet om een substantiële invulling te geven aan de Duty of Care voor de zakelijke reiziger vanuit werkgevers-perspectief.

 Dit programma is  samen met Proximities Risk Consultancy samengesteld.

Zie voor het programma, aanmelden en achtergrond informatie: http://www.wtcbusinessacademy.com/ik-wordt-overvallen-in-het-buitenland

Aandachtsgebieden

Healthy Ageing Network