Geletterd - Gezondheidsvaardig - Gezond (3xG).

  • 13:30 uur
  • 16:15 uur
  • Theater de Meervaart, Amsterdam
  • HANNN

Ruim 2 miljoen volwassenen in Nederland hebben moeite om informatie van de overheid, werkgevers en maatschappelijke organisaties te begrijpen. Lage taalvaardigheid leidt tot hoge kosten, zet mensen op achterstand en beperkt  ze in hun kansen. Geletterdheid speelt ook een belangrijke rol binnen gezondheidsvaardigheden. Beperkte gezondheidsvaardigheden hangen samen met slechtere gezondheidsuitkomsten: een minder goede gezondheid en een grotere kans op vroegtijdig overlijden. 

Hou 20 november in je agenda vrij voor de derde netwerkbijeenkomst Geletterd - Gezondheidsvaardig - Gezond.  Samen gaan we een oplossing zoeken voor het verbeteren van vaardigheden én het toegankelijker en begrijpelijker maken van onze zorg en gezondheidscommunicatie.

Deze netwerkbijeenkomst is een side event van het ‘Doe Meer met Taal’ Congres van het actieprogramma Tel mee met Taal. Het is mogelijk om het gehele congres te volgen, of uitsluitend dit side event, 3xG

Aanmelden kan vanaf oktober via de website 

Aandachtsgebieden

Healthy Ageing Network