Eindconferentie convenant Alcohol & Jongeren

  • 12:30 uur
  • 17:00 uur
  • Van der Valk Hotel Zuidbroek, Burg. Omtaweg 4, 9636 EM Zuidbroek
  • Zorg Innovatie Forum

Op 8 februari 2012 sloten de 23 Groninger gemeenten, de politie, het Openbaar Ministerie en GGD Groningen het Convenant Alcohol & Jongeren. Doel van de samenwerking was om het alcoholgebruik onder jongeren te verminderen en om jongeren boven de 16 (nu 18) verantwoord met alcohol om te laten gaan. Deze samenwerking tussen preventie- en handhavingspartners is landelijk uniek.

Aan het einde van dit jaar loopt de convenantperiode af. Tijd om terug te blikken op de mijlpalen, te bepalen waar we nu staan en een vooruitblik op een mogelijk vervolg van de samenwerking te geven.

De eindconferentie is bedoeld voor bestuurders, beleidsmedewerkers, ambtenaren en veldinstellingen van de domeinen volksgezondheid, openbare orde en veiligheid, jeugd en onderwijs.

Het programma van de conferentie vindt u in de bijlage van deze mail. Deelname aan de conferentie is kosteloos.
U kunt zich aanmelden voor de conferentie door een mail te zenden aan 
s.vanderwerff@groningergemeenten.nlWilt u aangeven of u gebruik maakt van de lunch en aan welke workshop u wilt deelnemen (1e en 2e keuze, voor het programma klik hier)?

Graag ontvangen wij uw aanmelding voor 1 oktober 2016.

Voor meer informatie over de conferentie kunt u terecht bij het secretariaat van de Vereniging van Groninger Gemeenten via mail: s.vanderwerff@groningergemeenten.nl of telefonisch: 050-3039797.

Met vriendelijke groet,
de bestuurlijke trekkers van het convenant Alcohol & Jongeren 

Pieter Smit,                                                                      Bert Nederveen,
Burgemeester gemeente Oldambt                              Wethouder Jeugd Zuidhorn

Aandachtsgebieden

Zorg Innovatie Forum