Eenzaamheid en Technologie: een goed idee?

  • 14:00 uur
  • 17:00 uur
  • Hotspot, Boumaboulevard 400 te Groningen
  • HANNN
  • Zorg Innovatie Forum
  • AndersOud 2030

Biijeenkomst Eenzaamheid en Technologie: een goed idee?

Veel mensen voelen zich wel eens eenzaam. Niet alleen ouderen, maar ook jongeren en volwassenen hebben te maken met eenzaamheidsgevoelens. Deze gevoelens kunnen invloed hebben op je gezondheid, welzijn en kwaliteit van leven.

Gelukkig is er steeds meer aandacht voor eenzaamheid. De oplossing wordt meestal gezocht in activiteiten, huisbezoek of maatjes. Technologie wordt vaak gezien als koud, afstandelijk, leidend tot verslaving, te moeilijk en te duur. Maar is dit wel zo?

Technologie kan mensen samenbrengen en maakt het onderhouden van contacten eenvoudiger. Zou dit een rol kunnen spelen in de aanpak van eenzaamheid? Kan men met behulp van technologie minder eenzaam zijn?

Na de inleiding op dit onderwerp, gaan we hierover op een interactieve manier met elkaar in gesprek. U kunt daarnaast kennis maken met verschillende technologische initiatieven.

Op 10 oktober bent u vanaf 14.00 uur welkom in de Hotspot! (Boumaboulevard 400 te Groningen)

Bent u er dan ook bij? Aanmelden kan via onderstaande link.
Eenzaamheid en technologie: een goed idee?Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Noorderpoort, HANNN en NetwerkZON tijdens de Healthy Ageing Week