Conferentie - Voorkomen is beter dan genezen

  • 09:00 uur
  • 13:00 uur
  • De Lawei, Burg. Wuiteweg 24, 9203 KL Drachten
  • Zorg Innovatie Forum

Veel taken in de Jeugdzorg en Wmo/AWBZ zijn vanaf 2015 naar gemeenten overgeheveld. Deze gemeentelijke taken in welzijn & zorg zijn veelal belegd bij sociale (wijk)teams. De herindicaties door gemeenten van Zorg in Natura en van PGB’s beginnen te lopen. De meeste herindicaties zijn de gemeentelijke deur uit en de zorgbudgetten lijken beheersbaar.

Het is dus juist nu een goed moment om te kijken of de oorspronkelijke inhoudelijke doelen van de decentralisaties in Jeugd en Wmo worden gerealiseerd. Of dat die doelen nieuw leven moet worden ingeblazen! Daarom organiseert KIONN samen met de Werkplaatsen Sociaal Domein (voorheen Wmo werkplaatsen) Friesland en Noord op 22 april een conferentie.

Het doel van onze conferentie is om een thermometer in de huidige uitvoeringspraktijk van de Jeugdwet en de Wmo te steken en om gelijktijdig inspiratie op te doen en kennis te maken met de methodes en werkwijzen van de toekomst.

Graag willen wij u uitnodigen om bij deze conferentie aanwezig te zijn.

Download hier het programma en de 10 beloften.

Aandachtsgebieden

Zorg Innovatie Forum