CMO STAMM ACADEMIE I.S.M. HET ZORG INNOVATIE FORUM: ‘EEN ZORGZAME BUUR(T)’

 • 13:00 uur
 • 17:00 uur
 • Dorpshuis De Hoeksteen (waar we starten), Lageweg 11, Noordlaren - Basisschool de Rieshoek (workshops), Zuidlaarderweg 63, 9479 PR Noordlaren

WEGENS DE OVERWELDIGENDE BELANGSTELLING IS DE INSCHRIJVING GESLOTEN!

Locaties:

Dorpshuis De Hoeksteen (waar we starten)
Lageweg 11
9479 TA Noordlaren

Basisschool de Rieshoek (waar de workshopsessies plaatsvinden)
Zuidlaarderweg 63
9479  PR Noordlaren

“Een goede buur(t) is beter dan een verre vriend”. Door alle veranderingen in de zorg worden alternatieven voor professionele zorg steeds belangrijker. De buurt en zorginstellingen in de wijk spelen een steeds belangrijkere rol in de laagdrempelige ondersteuning van buurtbewoners.

CMO STAMM en het Zorg Innovatie Forum (ZIF) organiseren op 10 september een Academie over zorg in de buurt. Het doel van deze academie is kennis delen, laten zien welke burgerinitiatieven er ontstaan, in welke behoefte deze initiatieven voorzien en te horen waar de knelpunten zitten.

Onze plenaire spreker is Joke Bakker, voorzitter van het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA) en één van de initiatiefneemsters van Emmerhoutlijm. Emmerhoutlijm is een burgerinitiatief en heeft als doel het leveren van individuele ondersteuning, vanuit de gekantelde werkwijze. Emmerhoutlijm richt zich op welbevinden en het verbinden van formele en informele ondersteuning, zowel op individueel als op wijkniveau.

Na de plenaire sessie volgen twee workshoprondes. De workshops worden verzorgd door sprekers van verschillende (burger)initiatieven. Zij bespreken onder andere de aanleiding, de samenwerking met zorgaanbieders, de financiering en de barrières. Tijdens de workshops zal veel ruimte zijn voor interactie. Een beschrijving van de workshops vindt u hieronder.

De kosten voor de CMO Academie bedragen € 50,-. Stakeholders van het Zorg Innovatie Forum mogen gratis deelnemen. U KUNT ZICH NIET MEER AANMELDEN.

Workshops
Na de plenaire sessie vinden twee workshoprondes plaats. U wordt uitgenodigd om twee verschillende workshops te volgen. Er is keuze uit vijf. Hieronder vindt u informatie over de verschillende initiatieven die tijdens de academie vertegenwoordigd zullen zijn.

 • Mienskipssoarch: 
  Dit initiatief staat voor een eenvoudige en laagdrempelige toegang van diensten op het gebied van welzijn, zorg, wonen en dienstverlening voor alle inwoners binnen een gemeente, voornamelijk in de dorpen. Er kan een Wmo-voorziening worden toegewezen, maar er kunnen ook alternatieven worden gevonden waardoor een Wmo toewijzing niet, of in mindere mate, nodig is.
 • Project ‘SPIL’/ ‘Even buurten’ Noord-Nederland:
  Een sociaal netwerk is een belangrijke voorwaarde om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen leven. Het doel van dit project, dat speelt in Hoogeveen, is het introduceren van de wijkaanpak ‘Even Buurten’. Deze wijkaanpak is in Rotterdam ontwikkeld en gericht op het verstevigen van het sociale netwerk en signaleren van problemen.
   
 • Odensehuis Groningen: 
  Het Odensehuis is een inloophuis voor mensen met geheugenverlies of dementie, en hun naasten. Belangrijk is dat de mens en niet de ziekte centraal staat. Dit blijkt ook uit het feit dat een zorgindicatie of diagnose geen voorwaarde vormt om deel te mogen nemen aan de activiteiten. Het Odensehuis wordt geheel gefinancierd uit sponsoring en donaties van fondsen en particulieren.
   
 • Zorghuis Anna Heerkens, Zwolle: 
  Zorghuis Anna Heerkens is een vorm van kleinschalig wonen voor mensen met dementie. Het is een thuis voor de bewoners en een ontmoetingsplek voor omwonenden. Het zorghuis heeft letterlijk zijn deuren open gezet voor de buurt en organiseert activiteiten waar iedereen die dat wil aan deel kan nemen.
   
 • Stichting SintJan Kloosterburen: 
  SintJan is een initiatief op het oudste kloosterterrein van de provincie Groningen en heeft als doel op een creatieve wijze te anticiperen op de demografische ontwikkelingen. Daarbij kiest SintJan nadrukkelijk de weg van sociale en duurzame vernieuwing. SintJan gaat uit van een integrale aanpak: wonen, werken, zorg en cultuur dienen zodanig geborgd te worden dat de leefbaarheid van het dorp versterkt wordt.