Bijeenkomst Platform Drenthe- Nw. Overijssel - Denktank 60+

  • 10:00 uur
  • 12:30 uur
  • Karspelhuis, Karspelstraat 3 in Beilen; (naast AH)
  • Zorg Innovatie Forum

De onderwerpen die worden besproken zijn:

  • Gekleurd Grijs - Gekleurd Grijs wil Drentse senioren stimuleren deel te nemen aan kunst- en cultuuractiviteiten in Drenthe en culturele organisaties uitdagen nieuwe activiteiten te ontwikkelen voor senioren)
  • 'Toegankelijk Drenthe’ met een presentatie van het OV-Bureau Groningen/Drenthe - Het OV-bureau organiseert namens de provincies Groningen en Drenthe en gemeente Groningen voor inwoners en bezoekers doelmatig openbaar vervoer-per bus

 maar er is natuurlijk ook gelegenheid om uw ervaringen, tips en ideeën te delen!  

Aanmelden bij Anjo Geluk: willemanjo@zonnet.nl

Heeft u materiaal, folders o.i.d. van een/uw project, dan kunnen we die verspreiden

Thema’s voor volgende bijeenkomsten:

  • ‘Toegankelijk Drenthe’
  • Voeding & gezondheid (initiatieven in Drenthe)

Volgende datum 2017:  27/10

Oproep:
Denktank 60+ Noord is op zoek naar enthousiaste mannen en vrouwen voor de Kerngroep (vooral organisatie) en voor een onderwijsgroep (O & O/Ouderen & Onderwijs) voor de NHL/Leeuwarden, die betrokken zal zijn bij  de studierichting ‘Geriatrische Verpleegkunde’ en ‘Geriatrie’. De andere O & O-groepen van de Denktank zijn betrokken bij Ouderengeneeskunde/RuG, de Hanzehogeschool (Management in de Zorg) en Windesheim (Toegepaste Gerontologie en Verpleegkunde)

Aandachtsgebieden

Zorg Innovatie Forum