Aftrap Rookvrije Generatie

  • 12:00 uur
  • 12:30 uur
  • UMCG Onderwijsinstituut Antonius Deusinglaan 1
  • Healthy Ageing Week 2018

Een groot aantal grote werkgevers in de stad Groningen heeft zich dit jaar aangesloten bij de Alliantie Nederland Rookvrij. Deze alliantie heeft als streven om alle kinderen die in 2017 geboren worden rookvrij op te laten groeien. Groningen is één van de eerste steden die zich volop achter deze ambitie heeft geschaard om samen met een brede coalitie van partners te stimuleren dat er in Grningen een rookvrije generatie opgroeit. We willen in de stad een beweging op gang brengen om het roken in de openbare ruimte zoveel mogelijk te ontmoedigen.
De aangesloten partners willen tijdens de Healthy Ageing week extra aandacht aan de gezamenlijke besteden tijdens een netwerkbijeenkomst op donderdag 12 oktober voor alle aangesloten partijen én alle nieuwe partners die zich willen aansluiten. Deze bijeenkomst combineren we met de bijeenkomst van het Groningse Netwerk Tabaksonderzoek, bestaande uit hoogleraren van onze eigen kennisinstellingen.
Wethouder Mattias Gijsbertsen zal de aftrap van deze bijeenkomst verzorgen.

Momenteel zijn vanuit Groningen en omgeving de volgende partners aangesloten bij de Groningse coalitie die de ambitie om een rookvrije generatie te laten opgroeien onderschrijft:
het UMCG, gemeente Groningen, RUG, Hanzehogeschool Groningen, het Martiniziekenhuis Healthy Ageing Network Northern Netherlands, FC Groningen, Menzis, het Zorg Innovatie Forum, de Groninger Apotheken Vereniging, Huis voor de Sport Groningen, SKSG, VCOG,  Verslavingszorg Noord Nederland, GGD GHOR Nederland, Kardinge/Sport 050, het Alfa College, O2G2.

Aandachtsgebieden

#HAW18