Roadshow Gezonde Basisschool van de Toekomst - Groningen

  • 14:30 uur
  • 17:30 uur
  • Hanzehogeschool Groningen, BrugsmaBorg, lokaal D2.32 (Zernikeplein 9, Groningen)
  • HANNN

Benieuwd hoe jouw school tot de gezondste scholen van de regio zou kunnen behoren? Of ‘gewoon’ interesse om te investeren in gezonde en vitale leerlingen?

In Limburg loopt sinds 2014 het programma ‘Gezonde Basisschool van de Toekomst’ (GBT). Een uniek concept dat onderwijs een nieuwe dimensie geeft. Met als tussenbalans: beter presterende kinderen die lekkerder in hun vel zitten.
Op 13 maart 2019 krijgen scholen (en gemeenten) in Noord-Nederland de kans om te leren van deze bijzondere aanpak. 

GBT onderzoekt of kinderen die op de basisschool een dagritme aangeboden krijgen met voldoende onderwijstijd, sport, bewegen, spelen en aandacht voor gezonde voeding een betere fysieke, emotionele en intellectuele groei doormaken.

Roadshow naar 3 regio's

In 2019 gaan Movare en Alles is Gezondheid in Nederland op pad om de praktijkervaringen met GBT via een zogenaamde roadshow te delen met andere regio’s/scholen in Nederland. Onder het motto: leer van de opgedane kennis, maak gebruik van de ontwikkelde aanpak en ga eens na of implementatie opportuun is in jouw regio.

Ze trekken erop uit met een coalitie van GBT stakeholders om de uitdaging te presenteren, successen en valkuilen te delen en de (eerste) bouwstenen aan te reiken om de GBT-aanpak te overwegen of van de grond te krijgen.

Halte 1: Groningen

De eerste halte die wordt aangedaan met de roadshow is Groningen, op 13 maart 2019, van 14.30-17.30 uur bij de Hanzehogeschool Groningen.

Hanzehogeschool Groningen, University of Applied Sciences
Pedagogische Academie, BrugsmaBorg, lokaal D2.32
Zernikeplein 9, Groningen 

Scholen én gemeenten
De roadshow in Groningen is bedoeld voor schoolbesturen maar ook schoolleiders/leerkrachten en coördinatoren die interesse hebben in het GBT project en willen werken aan gezondheid op school. Dit is inclusief het voorschools segment en de kinderopvang. 

Verder zijn gemeenten en lokale overheden welkom om te kijken hoe onderwijs en overheid op lokaal niveau kunnen samenwerken aan fitte en gezonde leerlingen. Dit geldt ook voor de GGD en andere regionale partijen die bezig zijn met gezondheidsbeleid van kinderen.

Het volledige programma en hoe je je kunt aanmelden, lees je via deze link.

Aandachtsgebieden

Healthy Ageing Network