Themabijeenkomst 'Gezonde coalities voor een gezonde leefstijl'

  • 15:00 uur
  • 18:00 uur
  • Bewegingscentrum Leeuwarden, Rengerslaan 1
  • HANNN

Willen we niet allemaal gezond ouder worden? Lekker actief zijn en met plezier naar ons werk gaan?

Onze themabijeenkomst 'Gezonde coalities voor een gezonde leefstijl' gaat precies over deze onderwerpen waarbij we willen denken in oplossingen en gerichte acties.

 

Alles is Gezondheid...

Een beweging die leidt tot een gezonder en vitaler Nederland: Alles is Gezondheid... is het nationale programma waarin partijen afspraken maken en gezamenlijk acties ondernemen die een beweging op gang brengen. 

Deze bijeenkomst markeert de start van HANNN als filiaal van Alles is Gezondheid… en HANNN wordt dan ook even goed in de schijnwerpers gezet.

Tevens is er weer de gelegenheid om een Alles is Gezondheid… pledge te ondertekenen! Deze pledge is een publieke verklaring waarmee een organisatie belooft zich te willen verbinden aan de doelstellingen van Alles is Gezondheid… en daaraan zal bijdragen door gerichte en concrete activiteiten uit te voeren.  Dit kan individueel maar samenwerkingsverbanden (coalities) van partijen zijn in het kader van ons thema natuurlijk ook zeer welkom.

Meer informatie hierover leest u op http://www.allesisgezondheid.nl/

 

Gezondheid is belangrijk!

Mensen die gezond zijn, ervaren een hoger welbevinden, participeren meer en beter in de samenleving en doen minder beroep op de zorg dan mensen die minder gezond zijn.
Gezondheid is niet alleen hoe men in elkaar zit en leeft, maar ook een prettig ingerichte omgeving, een goed sociaal netwerk en toegang tot de juiste voorzieningen.

In het Noorden willen we ons richten op concrete, menselijke beloftes en afspraken om de directe omgeving echt gezonder en vitaler te maken. Dit betekent dat we moeten inspelen op initiatieven uit de samenleving en op zoek gaan naar een gezamenlijk gevoel van waaruit iedereen goede dingen gaat doen.

Inspirerende sprekers begeleiden deze bijeenkomst. Jan Bleeker (GGD Fryslân, Academische Werkplaats Publieke Gezondheid) schetst de huidige situatie en ontwikkelingen in Noord-Nederland en licht het project Seker en Sûn nader toe. Daan Bultje (HANNN) vertelt meer over de multidisciplinaire benadering van The First Man Made Blue Zone. Joan Boelens (Bewegingscentrum Leeuwarden) zal vanuit zijn eigen good practices de nodige stimulans geven en Tony Buys (Healthy Lifestyle & Werkgevers) gaat in op de programmalijn Gezonde Werkgevers.

 

Programma

14.30       Inloop en ontvangst
15.00      Opening
15.05      Situatieschets Noord-Nederland (Jan Bleeker)
15.20      First Man Made Blue Zone (Daan Bultje)
15.35      HANNN ‘in the spotlights’
15.50      Dromen, Delen, Denken, Doen (Joan Boelens)
16.20      Gezonde Werkgevers (Tony Buys)
16.45      Ondertekenen Alles is Gezondheid… pledges
               Naborrelen en netwerkgelegenheid
18.00      Einde

Aanmelden kan t/m 13 november 2015   

Behoefte aan meer informatie? Stuur dan een mail aan allette.snijder@hannn.eu 

Deze uitnodiging + programma kunt u hier downloaden (pdf)

Wij zien u graag op 19 november!

 

Aandachtsgebieden

Healthy Ageing Network