Symposium 'Zin-tuigen'- Cultuurdeelname van senioren bevordert welzijn en gezondheid

  • 10:00 uur
  • 17:30 uur
  • Atlas Theater Emmen
  • HANNN
  • Zorg Innovatie Forum
  • AndersOud 2030

Gezondheid en welbevinden gaan over het vermogen van mensen om met fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen
om te gaan en daarbij zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Prikkeling van die zintuigen draagt bij aan
het welbevinden en hiermee aan een positieve gezondheid. Cultuurdeelname kan hierin een belangrijke rol spelen.
Kunst en cultuur zijn immers onlosmakelijk verbonden met onze vijf zintuigen.

Op 14 december 2017 vindt in Atlas Theater Emmen het symposium ‘Zin-tuigen’ plaats. Een dag waarin de meerwaarde
van cultuur voor senioren (en vice versa) wordt uitgelicht. Een dag waarop de kansen voor alle partijen die
dagelijks met senioren werken, de culturele sector én de senioren
zelf centraal staan.

Tijdens dit symposium (georganiseerd in samenwerking met Anders Oud 2030) informeren, inspireren en enthousiasmeren we elkaar aan de hand van goede voorbeelden en we nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn!

Het volledige dagprogramma leest u hier.

Meer informatie of aanmelden? Stuur dan een mail naar info@zorginnovatieforum.nl of allette.snijder@hannn.eu