Symposium 'Ziekenhuis en omgeving seniorvriendelijk ?'

  • 10:00 uur
  • 13:30 uur
  • Karspelhuis, Karspelstraat 3, Beilen
  • HANNN
  • Zorg Innovatie Forum
  • AndersOud 2030

Ziekenhuis en omgeving seniorvriendelijk?

Bij deze willen we u van harte uitnodigen voor het symposium dat wordt georganiseerd op vrijdag 6 juli door Denktank 60+ Noord en Anders Oud 2030.

Het onderwerp is: “Ziekenhuis en omgeving seniorvriendelijk?”
Dagvoorzitter: Mirjam Valk, beleidsadviseur ZIF en Anders Oud 2030

Het thema van het ochtendprogramma is: ‘Seniorvriendelijk ziekenhuis’.

  • Jita Hoogerduijn - namens KBO-PCOB - over: ‘Seniorvriendelijk ziekenhuis: het keurmerk’ (zie https://www.kbo-pcob.nl/seniorvriendelijkziekenhuis)
  • Ria van Loon - Wilhelminaziekenhuis Assen - over: ‘Seniorvriendelijk: hoe is dit in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen geregeld?’
  • Anjo Geluk – voorzitter Denktank 60+ Noord - wordt geïnterviewd door Mirjam Valk met als thema: ‘Seniorvriendelijk ziekenhuis vanuit het toetsingskader BeterOud’
  • Reacties van Inleiders en deelnemers

Na de lunch is het thema ‘Transmurale Zorgbrug’; het onderwerp wordt ingeleid met een casus en door Mieke Boelens en Marleen Keizer van het Martiniziekenhuis Groningen nader toegelicht.

Natuurlijk is er ook gelegenheid om uw ervaringen, tips en ideeën te delen!
Voor koffie, thee en lunch wordt gezorgd.

Wilt u zich vóór 1 juli aanmelden als u aanwezig wilt zijn? Gasten zijn welkom en als u deze brief wilt verspreiden in uw netwerk: GRAAG! We hopen u te zien op 6 juli a.s.!

Neem voor vragen en aanmelden contact op met Nanuschka Csonka-de Wolf van Anders Oud 2030, info@andersoud2030.nl, 050-8003245

Met een hartelijke groet,

Mieke, Ans en Anjo (Denktank 60+ Noord)
en
Karin, Nanuschka, Mirjam, Allette (Anders Oud 2030)