Conferentie Alles is gezondheid… Wat is jouw verhaal?

  • Rijtuigenloods Amersfoort (Piet Mondriaanplein 61)
  • HANNN
  • Zorg Innovatie Forum

4e conferentie Alles is gezondheid…

Op 15 februari vindt de vierde conferentie van Alles is gezondheid…plaats. Mis het niet! Deze conferentie markeert een nieuwe fase. We kijken daarom terug naar wat we met elkaar bereikt hebben en we kijken vooruit naar welke uitdagingen we aangaan in de komende periode. Sprekers zijn onder andere: Wouter Hart, William Cortvriendt, professor Erik Scherder en Fleur Imming. Informatie over de verschillende inspiratie- en werksessies en het volledige programma leest u hier.  

Op de Beursvloer kunt u tips en ideeën uitwisselen en zo elkaar op het juiste spoor zetten. Een heuse beursmeester noteert de samenwerkingsafspraken. De volgende partners vindt u onder andere op de Beursvloer:

  • Trimbos Instituut met een demo over e-mental health interventies
  • Centrum Media en Gezondheid met een demo en informatie over crossovers tussen media en gezondheid, specifiek voor laaggeletterden
  • ZonMw wil graag in contact komen met deelnemers over het thema nudging. Doet u veel aan nudgen, kent u goede nudges kennen of hebt u een heel goed idee, kom dan vooral langs op de Beursvloer

Daarnaast zijn vertegenwoordigers van het ministerie van VWS aanwezig op de Beursvloer om u te informeren over de toekomstige Preventiecoalitieregeling.

De conferentie biedt volop gelegenheid om inspiratie op te doen, uw ervaringen te delen en nieuwe samenwerkingsmogelijkheden te ontdekken. Meld u snel aan en in de aanloop naar de conferentie ontvangt u een bevestiging met meer details. Heeft u vragen over de conferentie? Mail dan naar info@allesisgezondheid.nl.

Vertel jouw verhaal

Heb je een goed idee?
Laat het weten via een mail aan info@allesisgezondheid.nl

Bekijk hier de website van Alles is Gezondheid... en lees meer over de samenwerking tussen HANNN en Alles is Gezondheid...