Krimpcafé 'Spelen met Voorzieningen'

  • 14:00 uur
  • 17:00 uur
  • MFC De Wjukken, Om 'e terp 21, 9022 BD Mantgum
  • Zorg Innovatie Forum

Hoe voer je een goede discussie over de toekomst van voorzieningen in dorpen, gemeenten of regio’s in Noord-Nederland? Voorzieningen die om meerdere redenen onder druk staan. In Noardwest-Fryslân is daarvoor een Serious Game Voorzieningen ontwikkeld. Dit keuze-instrument laat betrokken partijen in spelvorm hun kaarten op tafel leggen, zodat er aan het eind van de dag meer inzicht is, en zich misschien ook een oplossing aftekent. Die oplossing kan ook anders zijn dan aanvankelijk voor de hand lag.

In het volgende Krimpcafé ‘Spelen met Voorzieningen’ op 14 maart laten we u graag deze Serious Game zien én ervaren. De Serious Game is ontwikkeld door Streekwurk Noardwest, Rijksuniversiteit Groningen en Partoer. In twee workshops over onderwijs en sport kunt u meespelen. Andere workshops gaan over digitale serious games, hoe en waar kan je die voor gebruiken? En over ‘shared grien space’,  hoe kom je tot een groene voorziening met meer en meer tevreden gebruikers.

Voor de workshops gaat prof. dr. Tialda Haartsen van Rijksuniversiteit Groningen, dieper in op voorzieningen in demografisch veranderende regio’s. Welke ontwikkelingen en welke aanpakken en oplossingen zijn daarin te onderscheiden?
Hierna wordt een van deze aanpakken, de Serious Game Voorzieningen, aan wethouder Caroline de Pee van Waadhoeke aangeboden en hoort u vanuit Tzummarum of het spelen van dit spel dit dorp geholpen heeft in de discussie over de toekomst van sportvoorzieningen.

De uitnodiging kunt u hier downloaden. Hier kunt u zich aanmelden.

Aandachtsgebieden

Zorg Innovatie Forum