Kerngebieden HANNN

Het Healthy Ageing Network Noord-Nederland heeft vijf kerngebieden benoemd. De uitdaging om door innovatie langer gezond te blijven vraagt om fundamentele doorbraken op kerngebieden die ziekte en gezondheid bepalen. De vijf kerngebieden zijn: 

Care & Cure
Food & Nutrition
Healthy Lifestyle
Life Sciences  
Medical Technology

Noord-Nederland heeft een sterke positie om die doorbraken te realiseren. Deze positie uit een omvangrijke kennisbasis van fundamenteel en toegepast onderzoek, benodigde opleidingen en arbeidspotentieel, als wel verschillende regionale, nationale en internationale netwerken van stakeholders.

De kerngebieden staan niet los van elkaar, maar zijn deels overlappend. Bedrijven en kennisinstellingen zijn vaak in meerdere werkvelden actief en juist in cross-overs tussen de werkvelden vinden innovaties plaats. De toegevoegde waarde zit tevens in de integrale, multidisciplinaire benadering van het onderwerp. Daarmee is een unieke positie verworven.

Kerngebieden HANNN

 

 

Uw ervaring op deze site zal worden verbeterd door het toestaan van cookies. Als u uw bezoek voortzet gaat u akkoord met het plaatsen van de cookies. Meer informatie