Food & Nutrition

Food & Nutrition is één van de domeinen binnen het HANNN en richt zich op de bijdrage die voeding in het algemeen en specifieke voedingsmiddelen en nutriënten in het bijzonder kunnen leveren aan Healthy Ageing.

Gezond ouder worden begint met het voorkomen van ziekte en een gezond voedingspatroon kan hierbij een belangrijke rol spelen. Voedsel en eetgewoonten zijn de belangrijkste niet-genetisch bepaalde componenten bij ouderdomsgerelateerde ziektebeelden. Een juiste dieet- en voedselkeuze kan dan ook een belangrijke bijdrage leveren aan een verlenging van de levensduur en verbetering van de kwaliteit van leven, in het bijzonder van ouderen.

Ontwikkelingen in de voedings- en aanverwante wetenschappen vormen een basis voor nieuwe innovatieve voedingsproducten en concepten die met en door ondersteuning van het HANNN naar de consument gebracht worden. Daarbij richt HANNN zich vanuit haar Noord-Nederlandse basis op (inter-)regionaal, nationaal en internationaal werkende partijen die hierbij een rol willen spelen.

Innexus

Netwerkorganisatie Innexus vormt een belangrijke schakel binnen HANNN en is een actieve speler in het domein Food & Nutrition. Innexus is een netwerkorganisatie van en vóór ambitieuze foodbedrijven in Noord-Nederland, die hun gezamenlijke competenties en innovatiekracht bundelen tot de kracht van een “multinational” en deze aanwenden om hun concurrentiepositie  te versterken. De leden zijn MKB voedingsbedrijven die met eigen onderzoeks- cq. ontwikkelingsactiviteiten voedingsmiddelen en/of voedingsingrediënten en halffabrikaten produceren. Maar ook bedrijven die diensten of producten leveren aan de voedingsindustrie of daarvan afnemer zijn. Lees hier meer over Innexus.

De verbindende rol van HANNN

HANNN werkt nauw samen met Innexus. Eén van de voorbeelden waarin deze samenwerking heeft geresulteerd is het gezamenlijk aanstellen van Food & Nutrition Innovatiemakelaar Mark Kats. De doelstelling van de Innovatiemakelaar is om in 2015 gedurende twee dagen per week een innovatieve impuls te geven aan het noordelijke Agri en Food MKB. Mark Kats zal daarbij MKB-ers faciliteren om innovatiedoelstellingen te behalen.
Hierbij valt te denken aan:
- Het conceptueel meedenken.
- Het vinden van funding.
- Het vinden van de juiste experts / onderzoeksinstellingen of bij het identificeren van de juiste business partners.

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Mark Kats

T: 06 225 227 76
E: mark.kats@hannn.eu